МЕТА

Мета нашого фонду - це об'єднання окремих благодійних акцій у дієвий механізм допомоги, який працюватиме на постійній основі завдяки створеній ПРОГРАМІ.

ПРОГРАМА включає в себе систему об'єднань учасників, кваліфіковане управління і, головне, команду однодумців.

Існування чітких та ефективних механізмів інституту благодійності є прямим відображенням високого рівня духовності суспільства.

Благодійність, яка працює як добре налагоджений організм, має більше шансів на активний розвиток.

Ми дотримуємося принципу, коли допомога не залежить від настрою того, хто її надає, і не носить разовий характер. Цей принцип спрямований саме на ДІЮ, але не закінчену, а на таку, що постійно діє.

Кожна система будується з певних механізмів, як будівля з цеглинок.

Так і наша ПРОГРАМА будується, перш за все, з людей. Людина, яка вчасно отримав допомогу і витратив її на свій розвиток, відразу ж стає джерелом допомоги для іншого, хто такої допомоги потребує. Таким чином, створюється своєрідна ланцюг, у якій чим більше ти отримав, тим більше віддаєш далі.